AGRI NORD NYT

Agri Nord Nyt 5, 2018

Bladet Agri Nord Nyt udgives af Agri Nord.
 
Formålet med Agri Nord Nyt er at orientere Agri Nords kunder og medlemmer lokalt og regionalt om aktuel rådgivning og politiske forhold.

Den primære målgruppe er landmænd i Nordjylland.
 
Agri Nord Nyt bliver trykt i et oplag på 12.700 stk og udsendes 5 gange årligt til samtlige jordbrugere i Agri Nords område.
 
Ansvarshavende: Kim Koch
Redaktion og opsætning: Agri Nord

Ønsker du at annoncere i Agri Nord Nyt?
Kontakt Birthe Dencker på tlf. 9635 1123 eller bds@agrinord.dk