Arbejdsgiver

HR og Rekruttering til landbrug

I Agri Nord HR og Rekruttering tilbyder vi rekruttering af medarbejdere og rådgivning inden for emnerne ansættelsesforhold, løn, kontrakter, arbejds- og opholdstilladelser og personaleledelse herunder afholdelse af MUS og ansættelsessamtaler.

Derudover har vi et særligt specialområde i forhold til ansættelse af udenlandske medarbejdere fx rekruttering, særlige regler, sprogundervisning, tolkebistand og kulturelle forhold.

Vores team har eksisteret siden 2011 og vi kan hjælpe din virksomhed med stort set alt vedrørende ledelse og medarbejdere. Det kan være alt lige fra hjælp til kontrakter, skat, arbejdsmiljø, medarbejderforhold og personlig ledelsesudvikling til coaching og konflikthåndtering.

Log ind og se kandidater


Produkter

Danskundervisning

Rekruttering

DISC-analyse af dine medarbejdere

Firmaaftale - ordnede forhold for dine medarbejdere

HR- og arbejdsmarkedsprojekter


Medarbejdere / Employees

Christina Guldbæk

 

Christina Guldbæk
+45 9635 1316
chg@agrinord.dk

Jan Sølver Svendsen

 

Jan Sølver Svendsen
+45 96 35 1315
jss@agrinord.dk

Ulla Markvard

 

Ulla Markvard
+45 9635 1313
umc@agrinord.dk

Vittus Bernlow

 

Vittus Bernlow
+45 9635 1310
vib@agrinord.dk

Oana Chirila

 

Oana Chirila (freelance)
+45 2053 7131
ansat@agrinord.dk

 

Ydelsesbeskrivelse Rekruttering

Opdatering gældende fra 01.01.2018

Ydelse

Agri Nord kan assistere dig med at finde den nye medarbejder til din bedrift. Denne rekrutteringsopgave betales af arbejdsgiver.

Vi kan tilbyde danske og udenlandske medarbejdere med og uden erfaring. Vi har både kandidater i og udenfor EU. Vi kan desuden hjælpe med at finde elever, der kan tage landmandsuddannelse her i Danmark.

Agri Nords konsulenter har en konkret viden om landbruget og en stor erfaring i at rekruttere medarbejdere med de nødvendige kompetencer og baggrund. Vi har fokus på at den enkelte medarbejder kan varetage den konkrete stilling og ligeledes evner at tilpasse sig såvel krav hos arbejdsgiver, som det danske samfund.

Når vi har aftalt at vi skal assistere dig med at finde din ny medarbejder, herunder hvilken type kandidat du søger til din bedrift, går vi i gang med at finde den rigtige kandidat i vores database, ligesom vi opslår stillingen på vores Facebook-side og/eller på andre relevante jobsider på nettet.

Vores erfaring er, at vi normalt skal bruge ca.1 måned til finde din nye medarbejder.


Processen

Når vi har fundet egnede kandidater, som vi vurderer passer til dine behov, holder vi en jobsamtale med dem via videochat eller telefon. Her bedømmer vi bl.a. deres erhvervserfaring, motivation og deres engelsk-kundskaber (hvis det drejer sig om en udenlandsk medarbejder). Vi anbefaler kun de kandidater, som klarer sig godt sprogligt og som passer til din bedrift.

Inden gennemførelse af interview, sætter vi kandidaterne ind i, hvad det vil sige at arbejde i dansk landbrug, så de er orienteret inden de kommer til Danmark. Informationen sker ved at de bl.a. får video-links om moderne landbrug tilsendt før interviewet, ligesom den person som efterfølgende gennemfører interview, tager udgangspunkt heri. 

Efter at vi har interviewet de potentielle kandidater, gør vi dem synlige på kundens profil på agrinord.dk. Det er nu meningen, at du som kunde, ser de modtagne CV’er igennem og vælger den medarbejder, som du mener bedst passer i din bedrift.

Når du har valgt din fremtidige medarbejder, sender vi tilbud om jobbet til ham/hende. Jobtilbud indeholder information om løn, husleje, samt jobbeskrivelse. Samtidig beder vi din ny medarbejder om at kontakte dig. Medarbejderen vender tilbage til os, når han/hun har været i kontakt med dig.

Når den nye medarbejder er startet, hjælper vi gerne med forskellige dokumenter. Vi ringer dig op efter ca. 3 uger og lever medarbejderen ikke op til dine forventninger indenfor den første måned, finder vi en ny til dig uden beregning. Undtaget herfor er årsager som eksempelvis sprogkundskaber, sygdom i familien mv.


Priser:

Rekrutteringspakke 1: 
Rekruttering af ny medarbejder pris kr. 4.995,-  + moms

Rekrutteringspakke 2:
Rekruttering af erfaren medarbejder (kan arbejde selvstændigt i den enkelte afdeling, men har ikke noget ledelsesmæssigt ansvar) eller mellemleder (kan arbejde selvstændigt i den enkelte afdeling og har et ledelsesmæssigt ansvar):
Vi følger op på tidligere arbejdsgiver, referencer samt foretager interview. Endvidere tildeles kandidaten dit personlige login til vores database.
Pris kr.  8.500,- + moms.

OBS! Du skal være opmærksom på, at har vi påbegyndt et rekrutteringsforløb med dig, fx opslag af stillingsannonce og søgen efter kandidater og afbryder du processen, vil du blive opkrævet en mindstebetaling på kr. 3.995,- + moms.


Rekruttering af driftsleder - kan være arbejdende driftsleder eller den daglige leder. (Opgaver omhandler bl.a. budgetter, nøgletal, personalemæssigt ansvar, driftsresultater osv.):

Vi aftaler et formøde på vores kontor eller ude på din bedrift, hvor vi lægger en plan for rekrutteringsprocessen, så den skræddersyes specifikt til dine behov og ønsker. Vi følger op på tidligere arbejdsgiver referencer samt foretager interview. Der laves personlig DISC-profil på kandidaten og på denne gives feedback. Kandidaten tildeles dit personlige login til vores database. Prisen for denne ydelse udgør Kr. 10.000,- ved ansættelse + forbrugt tid (Timepris kr. 975,- pr. påbegyndt time) – dog minimum 1 månedsløn + direkte omkostninger.

Det kan være en meget omfattende proces at finde den rigtige medarbejder til en stilling. Der kan være situationer på arbejdsmarkedet hvor der dannes flaskehals og vi ikke kan finde potentielle kandidater. Endvidere kan det også ske at arbejdsgiver eller kandidat, ønsker at stoppe rekrutteringen. I de tilfælde forbeholder vi os retten til at fakturere for tid brugt på opgaven.
(Timepris kr. 975,- pr. påbegyndt time).


Hasteopgaver

Normalt behøver vi 1 måned til at finde kandidaterne og gennemføre interviews og indhentning af andre oplysninger før kandidaten tildeles dit login. I tilfælde hvor det haster mere en normalt faktureres opgaven efter prissætningen i Rekrutteringspakke 2. Dette gælder uanset om vi finder medarbejderen eller ej. 
 

Generelt

I visse lande betales særskilt for nødvendige dokumenter mv. I disse situationer viderefaktureres disse omkostninger til kunden.
 

Genoptagelse af rekrutteringsopgave indenfor den første måned

Hvis en kandidat stopper eller hvis vi genoptager en rekrutteringsopgave, efter den har været stoppet og gør det indenfor 1 måned, og vi kan genanvende tidligere materiale (eks. opslag), sker det uden opkrævning af startgebyr.
Vi vil i disse situationer alene fakturere de timer som medgår til opgaven. (Timepris kr. 975,- pr. påbegyndt time). 


Lidt supplerende viden, hint og tips

Vær indstillet på at der går tid, før den nye medarbejder vænner sig til at arbejde i dansk landbrug. Der er store kulturforskelle mellem danskere og østeuropæere.

Østeuropæere er stabil arbejdskraft. De har som regel ingen eller meget få sygedage. Vi oplever dog tit, at der opstår kommunikations-vanskeligheder, hvilke oftest skyldes de mentale forskelle, der er mellem danskere og østeuropæere.

I Østeuropa er man vant til at nikke, når chefen kommer. Man stiller ikke spørgsmål. Forstår den østeuropæiske medarbejder ikke, hvad du siger, stiller han/hun ofte ikke spørgsmål, men gør det, han/hun tror du sagde. De er simpelthen vant til, at arbejdsgiveren har en helt anden autoritet. Husk at være opmærksom på det.

Opstår der vanskeligheder, har vi eksperter i østeuropæisk kultur, som kan komme ud og hjælpe med at få det hele til at fungere. Vi er ude på mange gårde og kender de problemer der kan opstå, og vi bruger gerne vores erfaring til at hjælpe dig.


Yderligere hjælp

Når nye medarbejdere bliver ansat, er der en lang række praktiske ting, som skal på plads.
Din nye medarbejder skal have en kontrakt, et sygesikringsbevis, et skattekort og skal tilmeldes lønservice. Vi løser alle disse opgaver og mere til. Vi er også behjælpelige med uddannelsesaftaler. 

Har du brug for hjælp til at få alt dette på plads, så kontakt os og få et tilbud.


Generelle forretningsbetingelser

Når du køber vores ydelser, henviser vi til Agri Nords Generelle Forretningsvilkår.
Du finder disse vilkår på www.agrinord.dk.