Henning Bang

Henning Bang

Svinerådgiver
9635 1181
hba@agrinord.dk

Claus Larsen

Claus Larsen

Kvægrådgiver
9635 1331
cll@agrinord.dk

Arbejdspladsvurdering (APV)

Har du ansatte på din bedrift, kræver loven, at du har en skriftlig arbejdspladsvurdering. Lad Agri Nord hjælpe dig med udarbejdelsen, så arbejdspladsvurderingen lever op til alle krav.

Vi tilbyder
• Information om de vigtigste arbejdsmiljøregler og Arbejdstilsynets typiske fokuspunkter.
• Kortlægning af bedriftens problemer og udfordringer med arbejdsmiljø i fællesskab med medarbejdere.
• Handleplan for hvordan problemerne skal læses og i hvilken rækkefølge.
• Udarbejdelse af skriftlig arbejdspladsvurdering.
• Information om regler vedrørende lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger (AFB).

Overhold loven og opnå bedre arbejdsmiljø
Det er et lovkrav, at alle virksomheder herunder landbrug med en eller flere ansatte skal have en skriftlig arbejdspladsvurdering, som til hver en tid skal være tilgængelig for medarbejderne. Det er desuden et krav, at medarbejderne er med i udarbejdelsen af vurderingen.

Arbejdstilsynet kommer på uanmeldte kontrolbesøg. Hvis du ikke har en gyldig arbejdspladsvurdering, vil kontrolløren komme tilbage på et anmeldt men skærpet tilsyn, der betyder en grundigere gennemgang af bedriften. En arbejdspladsvurdering skal revurderes hvert år og ikke som tidligere kun hvert tredje år. 

Det er muligt selv at udarbejde arbejdspladsvurderingen, men ved at vælge Agri Nord som sparringspartner sikrer du dig, at alle regler er overholdt. Som en ikke uvæsentlig sidegevinst vil det ofte være gavnligt for arbejdsmiljøet at have en ekstern rådgiver til at informere og have en konstruktiv dialog med medarbejderne. Tidsforbruget er 3-5 rådgivningstimer pr. bedrift inklusiv kontortid.

 Hent produktark om Arbejdspladsvurdering (APV)