Generalforsamling for Ålav Aalborg Syd

Ålav Aalborg Syd indkalder hermed til generalforsamling den 14. marts 2018 kl. 19.30. Det foregår i Agri Nords Tårnsal.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigenten
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Indkommende forslag - der skal være skriftlige og formanden i hænde senest den 28. februar 2018
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingentet 2019
  7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer fra de 9 åråd og valg af de 2 fritvalgte medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

 

Derefter ca. kl. 20:

Indlæg: Renè Walder fra Naturetech GPS vandløbsopmåling, herunder lovgivning, opmålinger og løsninger

Kaffe

Indlæg: Jørgen Løgstrup: Samarbejde med kommunen omkring Landbekken.

 

Alle er velkommen.

 

Af hensyn til kaffen bedes tilmelding senest den 12. marts 2018 til formanden Anders M. Sørensen på mail: wintherseje@gmail.com

 

For at være stemmeberettiget skal kontingentet for 2018 være betalt inden generalforsamlingen.