Stormøde om paradoksale ammoniakregler

En sammenslutning af en række interesseorganisationer i landbruget er gået sammen om at afholde et STORMØDE om de paradoksale ammoniakregler. 

Det foregår mandag den 18. juni kl. 12-16 i Vingsted Centret, Bredsten ved Vejle. 

Danske landmænd har i årevis levet med paradoksale ammoniakkrav, der som en tyv om natten kan fratage dem resultatet af års arbejde og alle fremtidsudsigter. Kravene forhindrer mange landmænd i at udvikle produktionen, men den forhindrer dem også i at bygge mere miljøvenlige stalde, at mindske udledningen af ammoniak til naturen og at lave ny natur.

Tilmelding senest 10. juni. Deltagelse 100 kr inkl. frokost og eftermiddagskaffe.
For detaljeret program og tilmelding - klik HER

Program:
12:00 - 13:00 Let frokostbuffet
13:00 - 13:10 Velkomst ved Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer
13:10 - 13:40 Hvad betyder ammoniak for naturen? Fagligt indlæg om det biologiske grundlag
for ammoniakregler v. specialkonsulent, biolog Winnie Heltborg Brøndum, SEGES
13:40 - 14:10 Ammoniakreguleringen – en nødvendighed? Fagligt indlæg om juraen bag
ammoniakreglerne v. advokat Flemming Elbæk, HaugaardBraad Advokatfirma

14:10 - 14:45 Konsekvenser af ammoniakreglerne for husdyrproducenter.
Indlæg v. hhv.:
Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter
Danske Svineproducenter og chefjurist Nikolaj Schulz, Bæredygtigt Landbrug
14:45 - 15:00 Korte indlæg fra politikerne i panelet: Anni Matthiesen (Venstre),
Lise Bech (Dansk Folkeparti) og Simon Kollerup (Socialdemokratiet)
15:00 - 15:45 Debat med politikerne og salen
15:45 - 16:00 Afslutning og tak for i dag