KOMMENDE NUMRE AF AGRI NORD NYT

Kommende bladudgivelser og deadlines for 2017.

Blad - Måned Omdeling af Agri Nord Nyt Deadline for annonce (kl. 8)
Februar 7. februar 23. januar
April 18. april 28. marts
Juni 6. juni 16. maj
September 19. september 31. august
December 5. december 17. november

Der kan forekomme ændringer i datoerne - dog senest tre uger før omdeling.

Ønsker du at annoncere i Agri Nord Nyt?
Kontakt Birthe Dencker på tlf. 9635 1123 eller bds@agrinord.dk