Energisparetilskud

Energiselskaberne i Danmark er pålagt ved lov at indberette en fast årlig mængde energibesparelser til Energistyrelsen, men da mængden af energibesparende projekter i Danmark er forholdsvist begrænset, så er der opstået et marked for handel med rettigheder til at indberette energibesparelser.

Energisparetilskud Agri Nord

 

Sagt på godt dansk, hvis du laver et energibesparende tiltag hjemme på gården, så kan du sælge rettigheden til at indberette energibesparelsen til et valgfrit energiselskab. 

Nettoresultatet er en pose penge til dig - altså et tilskud - til at gennemføre projektet.
Jo større 
energibesparelse ved dit projekt, jo større energisparetilskud. 

Eksempler på tiltag der udløser energisparetilskud:  

  • Udskiftning af gamle varmeanlæg (halmfyr, andre biomassefyr, oliefyr mv.) 
  • Opsætning af varmevekslere i kyllingestalde.  
  • Etablering af overdækninger i klimastalde.  
  • Etablering af smågrisehuler i farestalde.  
  • Indkøb af isolerende skummåtter til farestalde.  
  • Skift fra traditionelle lysstofrør til LED-belysning. 
  • Isolering af varmerør.  
  • Efterisolering af opvarmede staldbygninger. 

 Se i øvrigt vores samling af energicases for mere inspiration
 
Går du og påtænker en eller anden form for energibesparende tiltag, så tøv ikke med at kontakte vores energirådgiver. Måske gemmer der sig et energisparetilskud et eller andet sted i projektet.

Energirådgiveren 
hjælper dig med at dokumentere besparelsens størrelse og sikrer dig markedets højeste pris for din energibesparelse. 

Vigtige detaljer  

  • Der gives ikke energisparetilskud med tilbagevirkende kraft. Har du indgået en købsaftale eller er projektet realiseret, så er der desværre ikke mulighed for at få energisparetilskud. 
  • Du kan kun sælge din besparelse ved et tiltag én gang.  

 Hent produktark om Energisparetilskud