Henrik Eeg Knudsen

Direktør, Økonomi og Virksomhedsledelse
9635 1230
hek@agrinord.dk

Økonomirådgivning og Virksomhedsledelse

Agri Nord Økonomi

Det vigtige økonomiske overblik
Det er ofte en ressourcekrævende opgave at opretholde det store økonomiske overblik. Måske kender du fornemmelsen af, at økonomiske spørgsmål som fx indtjenings- og omkostningsniveau nedprioriteres til fordel for de mange presserende opgaver, der opstår i den daglige drift.

Hos Agri Nord tilbyder vi dig et bedre overblik over din økonomi samt genveje til at få styr på det administrative, så du får større mulighed for at realisere dine mål og opnå optimale resultater.

Agri Nord råder over Nordjyllands største specialafdeling for økonomisk rådgivning og serviceydelser til landbrug og andre, der kan få glæde af vores mange kompetencer inden for økonomi og administration.

Vi tilbyder individuelle løsninger, hjælp og rådgivning inden for bl.a. udarbejdelse af budgetter, årsrapporter, indberetning af skat og moms, analyser, tilskudsmuligheder, samarbejde med pengeinstitutter og realkredit, sekretærhjælp, generationsskifte og lønservice. Vi arbejder også med risikostyring, og hjælper dig med at belyse alle faktorer og risici i forhold til din virksomhedsdrift eller til et enkelt projekt.

Dynamisk Strategi
En strategi er et uundværligt værktøj, hvis virksomheden skal nå sine mål. Agri Nord Økonomi tilbyder strategiværktøjet Dynamisk Strategi

Dynamisk Strategi er et jordnært og praktisk anvendeligt rådgivningsværktøj, der gør det nemt og enkelt for dig at arbejde strategisk. Dynamisk Strategi giver dig overblik og ejerskab til din strategi. Vi arbejder med fokus på klare mål som styrker ledelsen og de økonomiske resultater, og vi bruger strategien til at følge op med aktive handlingsplaner.