Christina W. Kærsgaard

Christina W. Kærsgaard

Natur- og Miljøkonsulent
9635 1193
cwk@agrinord.dk

PROJEKTER OG TILSKUD

Vi hjælper dig med at føre dine gode idéer ud i livet!

Det kan være produktudvikling indenfor fremstilling og forarbejdning af fødevarer, over bondegårdsferie og naturpleje, til projekter med bioenergi, eller smartere metoder i produktionen.

Vi tilbyder innovationsrådgivning til alle virksomheder og organisationer inden for landbrugs- og fødevareerhvervet.

Vores rådgivning kan omfatte såvel projektudvikling og fundraising som projektledelse og –administration.Hvilke projekter har vi arbejdet med?

 • Støtte til miljøteknologi som gyllekøling, robotskrabere, forsuring, moderne sprøjter mm.
 • Forbedring af udenlandsk arbejdskraft i Danmark
 • Fremme af den økologiske produktion og afsætning
 • Opstart af leverandørforening til pil og poppel
 • Etablering af hegn med afgræsning og andre tiltag i naturområder
 • Etablering og udvikling af forskellige virksomheder
 • Mærkning af fødevarer for bedre salg
 • Tilskudssøgning til maskiner i virksomheder med fødevareforarbejdning
 • Fleksible og målrettede løsninger til mindre nitratudvaskning fra Mariagerfjord
 • Kirkeugleprojektet – hvor den truede kirkeugle forsøges reddet
 • Forbedring af forholdene for engfugle på 540 ha.
 • Græsning.dk: Webside, der hjælper dyreholdere med at finde græsning - og lodsejere med at finde dyr til afgræsning

 Hent produktark om Projekter og tilskud
 

Bidragsydere:

Projekterne er finansieret af forskellige puljer og fonde, bl.a.

Kommisionens hjemmeside om tilskud
 

  


Desuden kommuner og private.