Mads Waidtløw

Chefkonsulent SvineXperten
9635 1180
maw@agrinord.dk

Svinerådgivning - SvineXperten

Agri Nord Svinerådgivning

Læs mere på SvineXpertens egen hjemmeside www.svxp.dk

 

Ægte interesse
Moderne forbrugere er opmærksomme på kvaliteten og bredden af det vi producerer i landbruget. De stiller krav til priser, bæredygtighed og miljø.

Det skal vi være glade for og stolte af. Det betyder nemlig, at forbrugerne interesserer sig for det, vi laver. Det stiller samtidig store krav til din produktion, og måden du forvalter forbrugernes tillid på. Derfor er det vigtigt med en sparringspartner på husdyrområdet, der er fagligt klædt på til at yde den bedste rådgivning på området.

Svineproduktion med optimalt udbytte
SvineXperten tilbyder professionel og vidensbaseret rådgivning til dig der har svineproduktion.

Vi er specialister inden for de områder, der har relevans for moderne produktion og kan derfor være med til at sikre dig det optimale udbytte. 

Vi tilbyder blandt andet: 
Produktionsrådgivning på staldgangen

Driftsleder-support fra vores dygtige rådgiver der har adskillige års erfaring i driftsledelse i større svinebesætninger. Pernille har øje for samspillet mellem medarbejderne og hjælper dig til at hæve produktiviteten mærkbart.

Foderrådgivning
Vi tilbyder foderrådgivning på højt fagligt plan fra 2 erfarne rådgivere på området. Vi har stor erfaring med licitationer af både mineralblandinger, tilskudsfoder og færdigfoder. Det sænker priserne!.

Vi følger råvaremarkederne tæt og giver dig sparring i forhold til timing af køb og kontraktlængder. Vi sammensætter dit hjemmeblandede foder, så årets høst anvendes mest optimalt og laver foderbudget for årets vareforbrug. Vi tilbyder desuden foder- og kornanalyser med meget hurtigt svar. Vi hjælper med fejlfinding i foderanlæg, pristest af råvarer o.m.a. 

Produktionsøkonomi
Vi tilbyder bred økonomisk sparring til den moderne svineproducent. Blandt andet laver vi alle former for svinefaglige budgetter. Vi laver det landsdækkende benchmarkprodukt ”DB-tjek” med udgangspunkt i dine regnskabstal. Vi laver rentabilitetsberegninger ved saneringer, produktionsændringer og ejendomskøb. Desuden laver vi alle former for erstatningsopgørelser f.eks ved foderfejl, brand, sneskader mm . Typisk laves den økonomiske rådgivning i tæt samarbejde med producentens faste økonomirådgiver.

Effektivitetskontrol
At producere svin uden E-kontrol er som at køre bil uden rat. Kvaliteten og datasikkerheden i E-kontrollen er ofte undervurderet. En sikker og valid E-kontrol med en uvildig påtegning er uvurderlig som dokumentation overfor virksomhedens kreditorer og samarbejdspartnere. Desuden er den er et uvurderligt styringsredskab i bestræbelserne på at øge produktiviteten. Vores rådgivere kender de gængse pc-programmer, og erfaringen betyder oftest en stor tidsbesparelse i forhold til at lave den selv. 

E-kontrollen dokumenterer dit næringsstofregnskab, og dermed at du overholder kravene til f.eks protein og fosfor i din miljøgodkendelse.  En god foderudnyttelse giver mulighed for indkøb af ekstra kvælstof. Vi hjælper med den nødvendige dokumentation til myndighederne og til din planteavlsrådgiver. 

Avl og kernestyring
Vi tilbyder hjælp til hæve besætningens avlsniveau gennem ”kernestyring”. Vi kan hjælpe dig med at komme i gang og kan løbende hjælpe med inddatering til Danavls databank og med at rette fejllister her fra.  For at holde omkostningerne klarer vi det meste fra kontoret over ”Team Viewer”.

Tilskudsmuligheder/moderniseringsstøtte
Vi følger med i hvilke muligheder der er for tilskud til investeringer i svineproduktionen. Vi udfærdiger ansøgningen og hjælper med kommunikationen til de relevante myndigheder. 

 Hent produktark om Svinerådgivning