VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Hent vores generelle forretningsbetingelser: Dansk

CVR-NUMMER:
29038597

KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT:
Nordea Bank

REG. OG NEM-KONTONR.:  
2214 - 0350312242

SWIFT/BIC:
NDEADKKK

IBAN NR.:  
DK6820000350312242

MobilePay
Mobilnummer 54190 - Husk at skrive kundenummer og/eller fakturanummer hvis det er indbetaling til dækning heraf!

BETALINGSBETINGELSER:
Alle køb er Løbende måned + 20 dage, herefter påføres renter på 1,5 % pr måned.

TVISTER
Enhver tvist mellem parterne, som måtte opstå, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg som første instans og efter dansk ret.

FAKTURAMODTAGELSE:
Alle indgående fakturaer fra leverandører sendes til e-mail kreditor@agrinord.dk