Thomas Vang Jørgensen

Thomas Vang Jørgensen

Økologichef
9635 1170
tvj@agrinord.dk

Økologirådgivning

Agri Nord Økologi tilbyder økologirådgivning til landmænd som allerede er økologer - og dem som overvejer at blive det. Agri Nord Økologi sikrer den nødvendige sparring og en rådgivning, som altid er fagligt opdateret. Vi har eksperterne på både planteavl, kvæg, svin, miljø, økonomiregler og projektarbejde.

Økologi Agri Nord 

Rådgivning i marken
I vækstsæsonen har vi afgræsningsskoler og erfagrupper. Som noget nyt har vi også erfagrupper for de nye omlæggere. Vi er altid åbne for nye idéer til erfagrupper.

Projektmidler og tilskudsmuligheder
Agri Nord Økologi rådgiver landmænd om de muligheder, der findes for tilskud og projektmidler målrettet økologer.

Agri Nords økologiteam

Økologichef Thomas Vang Jørgensen
Specialer:

 • Konsumkorn, bælgsæd og frøavl
 • Sædskifte
 • Bekæmpelse af rodukrudt og frøukrudt
 • Alternative gødningsmidler
 • Biogas
 • Projekter
 • Maskiner til planteavl

Thomas har selv været økologisk planteavler siden 1996.

 

Planteavlskonsulent Margit Bæk Jensen
Specialer:

 • Grovfoderproduktion til malkekøer
 • Fokus på tilstrækkelig gødningstildeling, udbytte, kvalitet
 • Optimering af afgræsningsmarken
 • Holdbarhed af græsmarker
 • Samspil mellem mark- og stald. Jeg er god til at sætte mig i landmandens sted
 • Mark- og gødningsplaner og fællesskemaer
 • Omlægningstjek

Margit brænder for at der er en god indtjening og hverdag på gården. Hun er meget optaget af sædskiftemuligheder, som gør det muligt at dyrke korn og andre afgrøder til såvel foder som konsum. Hun er autoriseret økologi konsulent, dvs. at hun må lave og underskive ansøgning om omlægning økologisk jordbrug.

 

Økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldberg
Specialer:

 • Salgsafgrøder
 • Grovfoder
 • Bæredygtigedsanalyser
 • Erfa-grupper
 • Mark- og gødningsplaner
 • Hektarstøtte

 

Projektkonsulent - økologi og natur Linda Udklit
Specialer:

 • Naturpleje, herunder tilskud, regler, kontrol mv.
 • Naturplejeprojekter
 • Rådgivning om valg af plejeformer i forhold til naturtype
 • Valg af dyr/racer mv.
 • Projektledelse og økologiprojekter
 • Tilskudsordninger mv.

 

Økologikonsulent Malene Hangstrup Kræfting

Specialer:

 • Dyrkning af korn og bælgsæd på rækker
 • Efterafgrøder
 • Kompostering
 • Faste kørespor i græsmarken
 • Omlægning fra konventionel til økologisk drift
 • Hektarstøtteansøgning samt mark- og gødningsplaner
 • Grøntsagsdyrkning

Agri Nord Økologi har desuden et tæt tværfagligt samarbejde med flere rådgivere i Agri Nords øvrige afdelinger: 


Svinekonsulent Anders Christensen 

 


Falig leder Miljø - svin og mink Tina Madsen.

 


Økonomikonsulent - revisor Lene Ludvig

 


Økonomikonsulent Troels Andersen