Landbrugsrådgivning til nutid og fremtid

Vi er landbrugets forlængede arm

naturbeskyttelsesloven

Landbrugsrådgivning af specialister

Landbruget er en branche i konstant bevægelse. Her møder du løbende skiftende krav, nye teknologiske muligheder og ændrede ønsker hos forbrugeren. Det er med andre ord en krævende opgave at være up-to-date på alle fagområder. Med Agri Nord landbrugsrådgivning ved din side sikrer du, at din bedrift udvikler sig i takt med dine visioner. 

Alt du skal er, at koncentrere dig om det du er bedst til. Med andre ord, er vi er både med dig i marken, i stalden og bag skrivebordet, så du ikke spilder unødig tid på selv at søge den rette viden.

Et medlemskab hos Agri Nord åbner døre

Vi er mere end landbrugsrådgivning – vi er også en landboforening. Ved at påvirke den politiske dagsorden og være en synlig og aktiv spiller i den aktuelle debat, er Agri Nord med til at skabe bedre rammer for landbruget i Danmark.

Deltidslandbrug og fuldtids drømme

Drømmer du om at skabe natur, lave skovrejsning, dyrke dele af din jord eller holde husdyr? Fælles for dette er, at det er forbundet med diverse regler og lovgivninger – dem er vi ret gode til her os Agri Nord!

Arrangementer

17. april 2024

Intro til InterCount

Vil du gerne vide mere om, hvordan du anvender InterCount? Så lad os hjælpe dig godt på vej. ...

Læs mere

25. april 2024

Online-kursus i håndtering og transport af farligt gods

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og gasflasker, spraydåser, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter? Så deltag i vores kursus i håndtering og transport af farligt gods og slip for dyre bøder....

Læs mere

21. maj 2024

Online-kursus i håndtering og transport af farligt gods

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og gasflasker, spraydåser, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter? Så deltag i vores kursus i håndtering og transport af farligt gods og slip for dyre bøder....

Læs mere

3. juni 2024

AgroMarkets handelsinfo

Sammen med med AgroMarkets inviterer vi til et spændende handelsinfo-møde. Gå derfor ikke glip af det spændende program, der er sammensat....

Læs mere

Agri Nord Nyt 1. udgave 2024

Opdag fremtidens landbrug gennem vores magasin skabt i samarbejde med landmænd, medlemmer og fagspecialister – din kilde til ny viden og inspiration. Mød i magasinet unge landmænd som vil investere i fremtidens landbrug. Læs hvordan vi i 2023 blev udfordret af vejr og renter, og hvordan skovrejsning begynder at spille en større rolle for landmandens jord.

Læs mere

Ung landmand støtte

Er du ung landmand og klar til at etablere dig, så er der mulighed for at få ung landmand støtte. Kontakt os hvis du har et ønske om at søge støtte for unge landbrugere og vil høre mere om, hvilke krav der gør sig gældende for dig i ansøgningsprocessen.

Fra landmand til landmand

– giv din viden vokseværk med vores erfa-grupper

Seneste nyt

11. april 2024

Ophør af kvægundtagelsesregel – det kommer til at gøre ondt

Allerede 31. juli må en stor gruppe af kvægavlere indstille sig på en lavere kvote for udledning af kvælstof. Helt utilstedeligt med så kort varsel, mener bestyrelsesmedlem Erik Riskjær, Agri Nord...

Læs mere

11. april 2024

I år kan du få et ekstra højt engangstilskud, hvis du tager landbrugsjord ud af drift

Vi er i Agri Nord dog en smule skeptiske - læs mere om hvorfor...

Læs mere

2. april 2024

Få en engangskompensation for at ophøre al drift i skoven

Privat urørt skov er et tilbud til private ejere af skov, som ønsker at få en engangskompensation for at ophøre al drift i skoven....

Læs mere

2. april 2024

Nyt tilbud skal gøre det mere populært at lave biodiversitetsskov

Tilskud til biodiversitetsskov er et tilbud til private ejere af skov, som ønsker at få en engangskompensation for at reducere forstyrrelser i skoven...

Læs mere