Årets generalforsamling for Agri Nord medlemmer

Vi åbner igen i år dørene til årets generalforsamling hos Agri Nord
Årets generalforsamling for Agri Nord medlemmer

Hvornår

13. marts 2024    
18:00 - 23:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Agri Nord
Hobrovej 435, Aalborg, 9200
Kort utilgængelig

Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling i Agri Nord 13. marts 2024

Agri Nord inviterer medlemmer og ledsagere til ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts med forudgående spisning fra kl. 18.00. Generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent
  2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed og landbrugets forhold i det forløbne år samt planer for fremtiden
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport og forecast
  4. Debat om bestyrelsens beretning, årsrapport og forecast
  5. Godkendelse af beretning og årsrapport
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Forslag og godkendelse af vedtægtsændringer
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (iht. valgregulativet)
  9. Øvrige valg herunder valg af revisor
  10. Eventuelt

Gæstetaler:
Asger Christensen, Venstre, medlem af Europa Parlamentet giver politisk status.

På valg er: Henrik Dalgaard modtager genvalg – René Lund Hansen og Ulrik Krogsgaard modtager ikke genvalg.

Vi afslutter dagen med markering af medarbejdere i lang og tro tjeneste, årets værter ved Åbent Landbrug samt afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

Aktive og passive medlemmer og ægtefælle/samlever kan deltage i generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. Medlemskontingent skal jvf. vedtægterne være betalt senest 1. marts 2024. Tilmeldte medlemmer vil forud for generalforsamlingen og efter ønske få tilsendt foreningens regnskab.

Tilmeldingsfristen er den 8. marts.

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.