Mere luft i rapsmarken synes at give en sundere plantevækst – og udsigt til godt udbytte

Såning af ét korn ad gangen har været kendt i årtier til afgrøder som majs og roer. Nu introducerer René Lund Hansen ved Løgstør metoden i sin dyrkning af raps.

“Jeg forventer mindst det samme udbytte, som vi plejer at få – men altså med anvendelse af en mindre mængde udsæd. Men lad os nu se til august, når vi høster.” – René Lund Hansen

8. juli

Skrevet af: Lone Lærke Krog

“Jeg synes, det ser overraskende godt ud på nuværende tidspunkt.”

Sådan lyder vurderingen hos landmand René Lund Hansen, Næsborg ved Løgstør.

René Lund Hansen har købt en ny og avanceret såmaskine, der er bygget til étkornssåning, og i efteråret har han således tilsået 70 hektar med raps med denne metode.

Planteavleren forklarer, at rapsen nu er sået med regelmæssig afstand mellem frøene i rækken og 50 cm mellem rækkerne. Denne grubesåning i 50 cm bredde er rimelig udbredt ved dyrkning af andre afgrøder.

Étkornssåning er en kendt teknik, der har været anvendt i omkring 70 år ved dyrkning af majs og roer.

“Vi er spændte på at se, om vi vil opleve de samme fordele ved rapsen – nemlig at komme ned i mængden af udsæd samtidig med, at vi får stærkere planter og minimum det samme udbytte”, siger René Lund Hansen.

Rapsmarkerne ved René Lund Hansens gård i Vesthimmerland blev tilsået i august, men de første måneder var vanskelige på grund af stormen Hans, der gav spildkorn af vårbyg i arealerne – og efterfølgende spiring. Siden kom der meget nedbør.

“Rapsplanterne kom ikke godt fra start. De stod og skuttede sig i det våde efterår”, fortæller René Lund Hansen.

Men inden vinteren kom, kunne han ånde lettet op og konstatere, at rapsmarkerne stod ekstremt godt.

René Lund Hansen forklarer, at såning af raps traditionelt sker vilkårligt i en rækkeafstand på 12,5 cm. Når planterne står så tæt, kan de tvinge hinanden op mod lyset, hvilket giver ranglede og sårbare planter. Det er årsagen til, at de fleste landmænd er nødt til at sprøjte med stråforkorter for at mindske risikoen for udvintring.

Étkornssåning er med til at holde vækstpunktet nede og nedsætte behovet for stråforkortningsmiddel.

Étkornssåning i rækker med 50 cm afstand giver mulighed for at radrense og dermed nedsætte behovet for kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Dette giver naturligvis en særlig fordel, hvis man er økolog og udelukkende må bruge mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

Selv om René Lund Hansen har sænket mængden af udsæd med étkornssåning, erkender han, at det er en dyrere måde at avle på, fordi han har investeret i et omkostningstungt præcisionsapparat til fordeling af frøene i jorden.

Han kan dog udnytte den avancerede såmaskine til sine marker med majs, også. Og så er han også villig til at udføre arbejde for sine kolleger i branchen, hvis de har behov for det.

René Lund Hansen har tilsået en forsøgsparcel ved Christianshøjvej 25, Klarup, som kan studeres ved Agri Farm Day i juni. Ved forsøgsmarken er der parceller med raps helt ned til 10 planter pr. kvadratmeter.

På baggrund af sin foreløbige vurdering af planternes vækst er René Lund Hansen overbevist om, at étkornssåning af raps har en fremtid i landbruget.

“Jeg forventer mindst det samme udbytte, som vi plejer at få – men altså med anvendelse af en mindre mængde udsæd. Men lad os nu se til august, når vi høster.”

René Lund Hansen

René Lund Hansen

Har du har lyst til at følge med hos René, der ejer Kirstinesminde Landbrug? Så er du ikke mere end et enkelt klik væk.