Grøn Trepart

Afgifts-model er blevet mere spiselig end frygtet

“Lad mig først slå fast, at ideen om en CO2e-afgift ikke er groet på mine marker. Slet ikke. Men fakta er, at et massivt flertal i Folketinget går ind for en CO2e-afgift på landbrugets biologiske processer”, fortæller Carl Christian Pedersen.

10. juli

Skrevet af: Birgit Eriksen 

Hermed fik Landbrug & Fødevarer en bunden opgave omkring forhandlingsbordet i Grøn Trepart, der består af regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.


Vi valgte at sætte os til bords og forhandle. For sidder vi ikke med ved bordet, så er vi på menuen. Og det lykkedes os trods alt at få en afgiftsmodel, hvor den landmand, der gør brug af godkendte og økonomiske bæredygtige klimateknologier, helt kan undgå afgiften.

CO2e-afgiften indfases med en afgift på 300 kroner per ton CO2e fra 2030 stigende til 750 kroner i 2035. Positivt er det, at afgiften indføres med et bundfradrag på 60 procent af den gennemsnitlige udledning, og det reducerer den effektive sats til 120 kroner per tons CO2e i 2030 og 300 kroner per ton CO2e i 2035.


Samtidig har parterne i Grøn Trepart forpligtet sig til at tage hensyn til, at der er foretaget betydelige investeringer i staldanlæg, som ikke kan udskiftes på kort sigt uden betydelige omkostninger.

Har jeg lige ridset et ønskescenarie op for dansk landbrug? Svaret er nej. For vi havde gerne set, at landbrugserhvervet helt var gået fri af afgift på biologiske processer. Men afgiften er trods alt gået fra at være en tikkende bombe under vores erhverv, danske arbejdspladser og landdistrikterne til at være mere spiselig.

Med aftalen kan vi som landmænd fortsat dyrke mulighederne og udvikle vores fødevareproduktion i den grønne omstillingsproces, og det er vi heldigvis allerede godt i gang med. Vi landmænd skal med ro i maven bruge vores energi på store, langsigtede investereringer i klimavirkemidler frem mod 2030. Hermed sikrer vi lavere klimaaftryk og en fortsat høj fødevareproduktion.

Danske landmænd er blandt de allerdygtigste og allerskarpeste til det, der er livsnødvendigt for alle: Nemlig at lave de bedste og sundeste fødevarer med et af verdens laveste klimaaftryk. Det gør dansk landbrug til noget helt specielt – og det skal vi værne om og udvikle.

Af Carl Christian Pedersen
Formand for Agri Nord/LandboNord

Carl Chr. Pedersen

Carl Christian Pedersen 

Formand for Agri Nord/LandboNord