Regenerativt: Vejen til en sundere og mere robust jord

Agri Nords planteavlsrådgivere tilbyder nyt koncept: Regenerativt tjek!

“Vi oplever flere og flere konventionelle landmænd, der er interesserede i det. Mange økologer har også interessen, men det kan være svært for dem at komme af med ploven. Det er nok det mest effektive redskab, de har til at styre ukrudtet,” påpeger Nanna Hellum Kristensen.

8. juli

Skrevet af: Lone Lærke Krog

Regenerativt landbrug er en ny dyrkningsform, der er på vej frem i dansk landbrug.

Minimal jordbearbejdning, højere grad af husdyrgødning og mindre brug af sprøjtemidler er nogle af værktøjerne, der kendetegner regenerativt landbrug.

“Du kan få en sundere jord med regenerativ dyrkning”, pointerer Nanna Hellum Kristensen, der er økologikonsulent og tilknyttet Agri Nord.

Hun og kollegerne oplever en stigende interesse for den nye dyrkningsform hos landmænd i området, og det er der en indlysende forklaring på.

Regenerativ dyrkning kan være med til at reducere CO2-udledningen – og kan samtidig gøre jorden mindre sårbar over for ekstreme vejrfænomener.

“Målet er at opbygge jordens kulstofindhold og dermed opnå en bedre jordstruktur. En bedre jordstruktur betyder også, at jorden holder mere på vand i tørkeperioder og vil være bedre til at dræne jorden, når vejret omvendt er vådt og regnfuldt”, forklarer Nanna Hellum Kristensen.

Regenerativt landbrug handler grundlæggende om, hvordan man behandler jorden, og dyrkningsformen er i princippet interessant for såvel konventionelle landmænd som økologer. Men økologerne har en særlig udfordring.

“Vi oplever flere og flere konventionelle landmænd, der er interesserede i det. Mange økologer har også interessen, men det kan være svært for dem at komme af med ploven. Det er nok det mest effektive redskab, de har til at styre ukrudtet”, påpeger Nanna Hellum Kristensen.

Som landmand er det ikke nødvendigvis en nem beslutning at vælge regenerativt jordbrug. Der kan være særlige udfordringer i forhold til ukrudt og sygdomme. Adgang til husdyrgødning, valg af sædskifte og efterafgrøder spiller også en rolle i forhold til, om det vil give mening for den enkelte landmand.

Derfor tilbyder planteavlsrådgivningen hos Agri Nord et såkaldt regenerativt tjek ude på ejendommen, hvor jordens tilstand undersøges, og sammen med landmanden laver konsulenten en plan for, hvordan jordstrukturen kan forbedres.

“Vi laver forskellige fysiske målinger blandt andet med en penetrologger, der måler modstanden i jorden og dens kompakthed. Herudover kvantificerer vi antallet af regnorme, og ser på indholdet af organisk materiale. Vi tager også en snak om næringsstoffer og vurderer, om der kan være behov for andre jordanalyser.”

Ideen er, at det regenerative tjek skal være så virkelighedsnært og enkelt som muligt.

“Vores udgangspunkt er, at snakken ikke må blive for abstrakt, og vi skal gerne kunne måle en forbedring efter en ændring af praksis”, siger Nanna Hellum Kristensen.

Når der er skabt et overblik, laves der en plan med konkrete mål ud fra de lokale forhold.

“Hvis man har meget græsukrudt, er det måske ikke ploven, man skal starte med at skrotte. Men for at starte et sted, kan det måske være en idé at udvælge én mark til forsøg med dyrkningsmetoden”, lyder rådet fra økologikonsulenten.

Målet med en mere regenerativ dyrkningsform er at forbedre jordens sundhed – og på den måde minimere behovet for input udefra som fx pløjning og brug af sprøjtemidler.

“Der er helt klart udfordringer, men hvis vi får en større balance i jorden, behøver vi ikke at bruge så mange sprøjtemidler. Der vil være nyttedyr, der spiser de dårlige insekter”, forklarer Nanna Hellum Kristensen.

Principperne ved regenerativt jordbrug kan på kort sigt føre til, at man som landmand skal acceptere mere ukrudt og et lavere udbytte – til gengæld for en sundere jord på længere sigt. Men konsulenterne hos Agri Nord har også stort fokus på økonomien og ved, at udbytterne er vigtige.

“Målet er ikke for enhver pris at omlægge hele bedriften til regenerativt landbrug, men at se på hvordan vi kan opnå en sundere jord, som kan yde robuste udbytter på længere sigt – især med de mere ekstreme vejrsituationer, vi allerede oplever i dag.”

Nanna Hellum Kristensen håber, at Agri Nord får mulighed for at samle en erfagruppe med en halv snes landmænd, der vil afprøve regenerativt landbrug.

“Jeg tror, det kan være meget godt at komme ud og se efterafgrøder og erfare, hvad andre har succes med – samt snakke om, hvordan man håndterer nogle af de vanskelige ting.”

Et af principperne i regenerativt landbrug er, at jorden skal være grøn året rundt.

Regenerativt landbrug

Regenerativt tjek

Hvis du som landmand er interesseret i regenerativt landbrug, er du velkommen til at kontakte Nanna Hellum Kristensen.