Vi er klar til

at fortsætte den

positive udvikling

 

Resultatet af den grønne treparts aftale er nu blevet offentliggjort, og formand for Agri Nord/LandboNord Carl Chr. Pedersen, håber på, den bliver vedtaget i Folketinget – selvom han gerne ville have været en CO2-afgift på landbruget foruden.

 

25. juni

Skrevet af: Peter Küster

Grøn trepartsaftale: Aftalen er offentliggjort

Efter et langt tilløb er der nu landet en grøn trepartsaftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening. Aftalen indeholder en lang række elementer, som vil præge dansk landbrug mange år frem i tiden. Formand for Agri Nord/LandboNord Carl Chr. Pedersen glæder sig over, at parterne er nået til enighed.

“Det er rigtig godt, at der er landet en aftale, som rækker langt frem. Det er noget, vi har ventet på længe, og nu ser det ud til, at tingene kommer endeligt på plads, så vi har noget konkret at gå ud fra. Nu kan vi se, hvilke tiltag og løsninger, det giver bedst mening for den enkelte at investere i. Udgangspunktet i aftalen er ikke at forringe dansk landbrug. Forventningen er, at vi også i fremtiden skal producere den samme mængde fødevarer eller mere, men bare mere klimaeffektivt,” siger Carl Chr. Pedersen.

Vi er allerede godt i gang

Nogle af de ting fra aftalen, som han hæfter sig ved, er blandt andet skovrejsning, jordfordeling og udtagning af lavbundsjord – et arbejde som ifølge aftalen skal gøres nemmere.

“Vi er allerede godt i gang, og aftalen ligner meget det, vi gør i forvejen, når det gælder om at arbejde aktivt med reducering af klimaaftrykket, og det er mit håb, at der med aftalen bliver sat ekstra gang i udtagning af lavbundsjord, så vi ikke kommer til at opleve de sædvanlige benspænd fra diverse myndigheder og styrelser. Der er også afsat penge til skovtilplantning og arealforvaltning, som også imødekommer nogle af de ønsker, vi har til jordfordeling,” siger Carl Chr. Pedersen.

Håber aftalen vedtages politisk

Et af de helt store nyheder i aftalen har været en CO2-afgift på landbruget. Landbrug & Fødevarer har gennem hele forløbet været imod en afgift, men den bliver altså en kendsgerning.

“Selvom vi hele tiden har været imod en CO2-afgift, så er det positivt, at der er mulighed for at slippe for afgift, hvis man reducerer sit klimaaftryk tilstrækkeligt. Derfor håber jeg på, at aftalen bliver vedtaget i sin ordlyd på Christiansborg, så vi kan fortsætte den positive udvikling i landbruget og finde de nødvendige løsninger,” siger Carl Chr. Pedersen.