Landbruget er nøglen til Europas sikkerhed

Kandidater ved Agri Nords EU-debatmøde er enige om, at fødevarer og energi er kritisk infrastruktur i EU

“Vi kommer til at prioritere, hvad jorden skal bruges til på europæisk plan. Der er rift om landbrugsjorden – til fødevarer, natur, skov og energi.” Asger Christensen, kandidat til EU-parlamentsvalget

16. maj

Skrevet af: Lone Lærke Krog

Afskaffelse af brakmarker, fødevareforsyning, CO2-afgift, våbenproduktion, hybridkrig og oprustning i energisektoren.

Det var nogle af de emner, som optog kandidaterne ved et debatmøde, som landbrugsforeningen Agri Nord afholdt på Kirstinesminde Landbrug ved Løgstør forud for det kommende EU-parlamentsvalg.

Krigen i Ukraine og truslen fra Rusland mod europæisk infrastruktur har gjort det tindrende klart, at fred og sikkerhed handler om meget mere end det, der sker på slagmarken.

“Sikkerhedspolitikken lægger mig meget på sinde, og fødevareproduktion er en del af det. Hvis ikke vi fremadrettet er selvforsynende med fødevarer, så får vi et kæmpestort problem. Og i hele Europa er vi udfordret på sikkerhed i energiforsyningen”, sagde Jakob Dyrman, ny kandidat for Venstre til EU-parlamentet.

Jacob Dyrman er dog ikke en vårhare i politik, idet han er byrådspolitiker og klimaudvalgsformand i Vesthimmerlands Kommune.

Han er Venstres nordjyske kandidat ved det kommende valg, og han stiller op ved siden af en garvet Venstremand, Asger Christensen, der har 40 års erfaring i partiet og som landmand og ”beholder gummistøvlerne på”, hvis han bliver genvalgt til EU-parlamentet.

“Jeg har en tyrkertro på, at dansk landbrug nok skal stå distancen. Som erhverv har vi altid været udviklingsorienteret, og vi er altid gået foran”, lød det fra Asger Christensen.

Han har repræsenteret Venstre i Europa-Parlamentet de seneste fem år, hvor han har været medlem af fiskeriudvalget, landbrugsudvalget og miljøudvalget.

EU-valg kandidater

Rift om jorden

“Vi kommer til at prioritere, hvad jorden skal bruges til på europæisk plan. Der er rift om landbrugsjorden – til fødevarer, natur, skov og energi.”

Derfor kalder Asger Christensen det for en ”klog beslutning”, at EU-kommissionen vil afskaffe den tvungne kvote på fire procent brakmarker i 2025 – måske allerede i år.

I lighed med fødevareproduktionen er også udvikling af energisektoren blevet afgørende for Europas sikkerhed i en tid, hvor der er lukket for russisk gas – og klimamål kalder på andre løsninger end fossile brændstoffer.

“Grøn omstilling og CO2-reduktioner har høj prioritet for mig, men afgifter har vi haft rigeligt af”, lød det fra Erik Poulsen, kandidat til Europaparlamentsvalget for Danmarksdemokraterne.

Erik Poulsen er formand for Dansk Halm og Midtjysk Halm og næstformand i Organic Fuel Technology A/S, der arbejder for at fremme udvikling af en ny form for pyrolyse, nemlig mikrobølgeteknologi.

En af de cirka 50 deltagere i debatmødet pegede på, at pyrolyse – hvor strøm omdannes til brint – er en meget dyr måde at fremstille energi på. Og blev bakket op af Asger Christensen.

“PTX har nogle udfordringer i øjeblikket. Systemerne er ikke gearet til den grønne omstilling endnu.”

Landbrugets rolle i grøn omstilling

Hvad enten der satses på halm, biogas, solceller eller vindmøller på land er landbrugsjorden en afgørende faktor for udvikling af vedvarende energiformer.

“Energi bliver et af de tunge emner i de kommende år, men vi er nødt til at træffe beslutningerne i fællesskab i Europa. Så vi har et indre marked for energi, infrastruktur og logistik,” sagde Asger Christensen – “der i øvrigt også er overbevist om, at atomenergi igen vil få en rolle at spille.”

Jakob Dyrman henviser til, at grøn omstilling giver nye muligheder for opblomstring af innovative virksomheder.

“Vi skal have tværnationale energiløsninger. Men det er vigtigt for mig, at det er de enkelte medlemslande, der selv bestemmer med hensyn til deres energiudvikling.”

CO2-afgift

Debatten om energi hænger uløseligt sammen med klimapolitik, og derfor var udsigten til CO2-afgift på landbruget også en varm kartoffel ved mødet i maskinhallen hos Kirstinesminde Landbrug.

Asger Christensen søgte at neddrosle de bange anelser om en kommende dansk CO2-afgift.

“Man skal lægge mærke til, at der hele tiden kommer nye tal på bordet. Desuden er jeg helt enig i, at det er ny teknologi, der skal hjælpe os i mål med klimareduktionerne.”

Jakob Dyrman slog til lyd for en fælles CO2-afgift i Europa.

“Det vil blive en stor udfordring, men derfor kan man godt arbejde på det.”

Erik Poulsen:

“CO2-afgift er ikke gangbar. Hvis den kommer, vil landmændene blive holdende på vejene, sagde han – men henvisning til de massive demonstrationer i andre europæiske lande her i foråret.”

Socialdemokraten Asser Mortensen meldte afbud til ”Halmballemødet”, som Agri Nord kaldte sit EU-debatmøde, og måske derfor var det ikke de store uenigheder, der prægede aftenens panel.

Vært og landmand René Lund Hansen forsøgte at puste lidt ekstra liv i debatten med en reference til udtalelser fra den franske præsident Macron, der ikke udelukker indsættelse af europæiske tropper i Ukraine. Han spurgte:

Danske soldater til Ukraine?

“Hvordan ser I på muligheden af danske soldater på ukrainsk jord i fremtiden?”

Asger Christensen:

“Vi skal drikke en kop kaffe eller to, inden vi sender soldater til Ukraine. Jeg håber ikke, vi kommer dertil, og under alle omstændigheder er det på nationalt niveau, at man træffer den beslutning.”

Erik Poulsen:

“Hvis det kommer dertil, at der indsættes NATO-styrker, kan jeg ikke se, at der ikke skal danske soldater med.”

Både Erik Poulsen og Jakob Dyrman fremhævede, at våbenproduktionen i Europa skal speedes op.

“Hvis vi skal sikre fred og demokrati, er vi nødt til at gå hele vejen”, sagde Jakob Dyrman.

Efter debatten bød Agri Nord på pølser, og samtalen fortsatte stående omkring bordene.

En yngre landmand, Morten Kristensen, synes, det er spændende at være med til en levende debat, og han har sin egen holdning.

“Venstre skyder sig selv i foden, når de på den ene side siger, at det er vigtigt at producere fødevarer og på den anden side vil indføre en CO2-afgift, der risikerer at lukke landbruget. Det er ikke troværdigt”, mener han.

Omvendt er Morten Kristensen positiv over for Asger Christensen, der repræsenterer Venstre i Europa-Parlamentet.

“Asger har gjort mange gode ting i EU. Han er ret dygtig og kender det politiske spil dernede. Og så har han gummistøvlerne på.”

Landbrugets stemme er vigtig

Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, var glad for, at der blev sat strøm til debatten om den kritiske infrastruktur i EU.

“Det er vigtigt, at fødevareproduktionen bliver administreret ordentligt. Vi landmænd bidrager til økonomien med 500 mia. kr. om året, og vi brødføder befolkningen. Men vi er ikke selvforsynende med fødevarer i Europa, og derfor er det vigtigt, at vi får politikere til Bruxelles, der forstår landbrugets værdi.”

Inden mødet sluttede, gav Carl Christian Pedersen denne opfordring til deltagerne.

“Brug nu jeres stemmeret den 9. juni, og stem personligt, så vores politikere kan få et godt mandat med til Europa-Parlamentet de næste fem år.”

Bestyrelse