I år kan du få et ekstra højt engangstilskud, hvis du tager landbrugsjord ud af drift

Vi er i Agri Nord dog en smule skeptiske – læs mere om hvorfor