Agri Nord udfordrer Lundbæk-elever til hvedekamp

I denne vækstsæson holder de unge ekstra øje med parcellerne med vinterhvede ved forsøgsmarken Christianshøj i Klarup. I hvedekampen kæmpes der om at opnå den sundeste og bedste afgrøde – med de laveste udgifter.

“Vi har lidt en intern fight mellem os og de andre deltagere. Man kommer til at høre for det, hvis ikke det går så godt. Så det bliver megaspændende at få det afgjort”, siger Jakob Hundahl Poulsen, der også selv er uddannet på Lundbæk.

25. maj

Skrevet af: Lone Lærke Krog

“Vi skal snart ud at se, om der er behov for svampebekæmpelse”, siger Emil Vesteraa.

Sidste gang gruppen af elever fra Lundbæk – Nordjyllands Landbrugsskole – var i Klarup for at se til hveden, var den ”rimelig godt stående”. De konstaterede også, at der foreløbigt ikke var den store forskel til de andre parceller, der dyrkes af Agri Nord, Mollerup Mølle og DLG samt forskellige kemi- og gødningsfirmaer.

Hvedekampen er en dyst, der er udsprunget af Agri Farm Day og har fundet sted de seneste fem-seks år.

I år deltager Lundbæk for anden gang, inviteret af Agri Nord.

“Vi vil gerne vise de unge mennesker, at vi understøtter deres udvikling og læring. Vi vil gerne være bindeled til, at de bliver endnu stærkere som landmænd. Og vi vil gerne danne en relation til de unge, kommende landmænd”, lyder det fra planteavlsrådgiver Jakob Hundahl Poulsen, Agri Nord.

Hvedekampen handler om at dyrke en vinterhvede så økonomisk effektivt som muligt. Udbyttet holdes op mod de udgifter, der har været til gødskning, tilføjelse af mineraler, sprøjtning og vanding i hele vækstsæsonen. I sidste ende er vinderen det hold, der har opnået det højeste dækningsbidrag.

Lærer Søren Ejnar Madsen fra Lundbæk har udtaget en håndfuld elever til at deltage i hvedekampen.

I det tidlige forår var de ude for at vurdere behovet for gødskning og ukrudtsbekæmpelse. De kunne konstatere, at der var minimalt med ukrudt i marken. Næste gang skulle de vurdere behovet for vækstregulering og sprøjtning med svampemiddel i parcellerne med sorterne Pacman og Guinness.

“Jeg har bemærket, at det er lidt svært for dem, når de står i situationen, at vurdere, om der skal en høj eller lav dosering til. Det er meget sundt”, siger lærer Søren Ejnar Madsen.

Landbrugselev Andreas Nødgaard Hansen:

“Det bliver lidt mere virkelighedsnært, når vi skal implementere den viden, vi har fået fra klasseundervisningen.”

De unge har dog allerede specialiseret sig i planteavl og har fået jordbearbejdning og vækstbetingelser ind under neglene i deres praktikforløb hos egnens landmænd.

Det er ikke unormalt at bearbejde en mark syv-otte gange i løbet af en sæson.

Hvedekampen med Lundbæk

Lundbæks strategi

Det unge hold har diskuteret, om det ville give mening at tilføre mikronæringsstoffer i form af biostimulanter til deres forsøgsmark, men de besluttede at undlade det og i stedet holde sig til strategien om et lavt input.

“Vi vurderede ikke, at vi ville få nok ud af det”, pointerer Kristoffer Voigt Sørensen.

Planteavlsrådgiver Jakob Hundahl Poulsen har i år fået ansvaret for Agri Nords hvedekampsparcel. Det vil sige: Agri Nords forsøgsmedarbejder Kurt Christensen er på stedet til at rapportere om hvedens tilstand – og så beslutter Jakob Hundahl Poulsen, hvordan afgrøden skal fremmes i væksten eller beskyttes mod sygdomme.

Sidste år vandt Agri Nord hvedekampen – med en ”lav input-strategi”. Den forfølger Jakob Hundahl Poulsen i det omfang, det giver mening – dog ikke helt.

“Jeg tror, vi har ramt vores strategi nogenlunde. Vi skal hele tiden tænke økonomisk og vurdere, hvad der er behov for. Det er i høj grad vejrguderne, der bestemmer det”, siger han.

For Jakob Hundahl Poulsen er det vigtigt at agere på forsøgsmarken efter de samme principper, som han rådgiver kunderne efter.

“Jeg synes, jeg har en forpligtelse til at efterleve det, jeg siger til mine kunder”, understreger han.

Faglig og sjov dyst

Søren Ejnar Madsen har stor ros til Agri Nord i forhold til hvedekampen. Sidste år blev der gjort noget ud af det med pokaloverrækkelse og reception, da kampen var afgjort. Og han har set, at de unge elever motiveres af at komme ud i en faglig dyst.

Den 28. juni har de nye faglærte landmænd eksamensbeviset i hus og har allerede fast arbejde som planteavlere. Men inden da skal de med til Agri Farm Day den 11. juni.

“Det er fedt at møde nogle mennesker og få forskellige input og synsvinkler på tingene”, siger Emil Vesteraa.

Han har allerede hørt, at de mere erfarne hvedekampskombattanter har haft held med en ”lav input strategi”.

“Det er i høj grad enkeltheden, de har vundet på de tidligere år”, siger han.

Deltagerne i hvedekampen må vente til høst med at få afgjort kampens vinder.

“Det kunne være fedt at vinde og rende firmaerne over”, lyder det fra Malthe August Johansen.

Også for planteavlsrådgiver Jakob Hundahl Poulsen er det i høj grad en æressag at klare sig godt.

Vi har lidt en intern fight mellem os og de andre deltagere. Man kommer til at høre for det, hvis ikke det går så godt. Så det bliver megaspændende at få det afgjort”, siger Jakob Hundahl Poulsen, der også selv er uddannet på Lundbæk.

Nordjyllands landbrugsskole Lundbæk

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk

De fire elever der deltager på vegne af Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk:

Andreas Nødgaard Hansen

Emil Vesteraa

Malthe August Johansen

Kristoffer Voigt Sørensen