Jeg er faglig assistent i Miljøafdelingen. Jeg laver beredskabsplaner, ansøgninger til vandindvinding og boringer samt miljøanmeldelser til f.eks. gyllebeholdere, bygninger og mindre dyrehold, samt skift i dyretype. Derudover supporterer jeg miljørådgiverne med delopgaver på miljøgodkendelser, IT og kontoropgaver.